Departamenti

Komercdepartaments


Direktore: Ludmila Štučkina, tālr: +371 63668727 e-pasts: Ludmila.Stuckina@vto.lv

Kompetence:

 • Transporta ekspedīcija

Ekspluatācijas departaments


Direktors: Valērijs Šatilo, tālr: +371 63668707 e-pasts: Valerijs.Satilo@vto.lv

Kompetence:

 • Ražošanas vadība
 • Manevru darbi
 • Pārkraušanas kompleksa PK-1 ražošanas operācijas
 • Pārkraušanas kompleksa PK-2 ražošanas operācijas

Tehniskais departaments


Direktors: Māris Lieģis, tālr: +371 63668701 e-pasts: Maris.Liegis@vto.lv

Kompetence: 

 • Ostas komunikācijas un celtniecība
 • Tehniskā apgāde
 • Mehanizācija

Finanšu departaments


Direktore: Ilze Bērziņa, tālr: +371 63668840 e-pasts: Ilze.Berzina@vto.lv

Kompetence:

 • Finanšu plānošana
 • Grāmatvedība

Administratīvi-tiesiskais departaments


Direktore:Alīna Rugine, tālr: +371 63668808 e-pasts: Alina.Rugine@vto.lv

Kompetence:

 • Juridiskie jautājumi
 • Personāls un darba aizsardība
 • Apkārtējā vide un ekoloģija

Kvalitātes vadības sistēma


Vadītajs: Alīna Rugine, tālr: +371 63668808 e-pasts: Alina.Rugine@vto.lv

Kompetence:

 • ISO 9001:2008

Drošības daļa


Vadītājs: Mārtiņš Bunka, tālr: +371 26400864 e-pasts: Martins.Bunka@vto.lv

Kompetence:

 • Virsnieks kuģu un ostas līdzekļu aizsardzības (ISPS) jautājumos

 

Comments are closed.