Uzņēmums

VTO ir stividoru un noliktavu saimniecības privātuzņēmums, kas darbojas Ventspils brīvostas teritorijā un sniedz visu veidu sauso kravu pārkraušanas pakalpojumus virzienā starp Austrumiem un Rietumiem. Dibināts 1994. gadā, saskaņā ar Ventspils ostas, kā galvenās saites starp Austrumiem un Rietumiem, bagātajām tradīcijām, kuras aizsākās tālajos 1900-os gados, uzņēmums attīstījās un izveidojās par mūsdienīgu, dinamisku uzņēmumu, kas darbojas saskaņā ar Rietumu standartiem un apkalpo pasaulē vadošos tirdzniecības uzņēmumus.

Darbojoties savā teritorijā, kas aizņem 34 akrus Latvijas Rietumu piekrastē, neaizsalstošajā Ventspils ostā, uzņēmums ir izejvielu, kuras tiek nosūtītas no NVS valstīm uz Eiropu un aiz tās robežām, kā arī pretējā virzienā, galvenā stacija. Kopš ostas kuģošanas kanāla padziļināšanas līdz 17,5 metriem, osta var pieņemt apstrādei kuģus ar kravnesību līdz 82,000 tonnām.

Pateicoties mūsdienīgajai ostas infrastruktūrai ar plašo noliktavu saimniecību, kā arī starptautiskai augstākajai vadībai un pieredzējušiem darbiniekiem, tā ir lieliska izvēle kravu importēšanai un eksportēšanai.

Uzņēmumiem, kuri savas rūpnieciskās darbības rezultātā piesārņo apkārtējo vidi un negatīvi ietekmē cilvēku veselību, tiek izsniegta „B” kategorijas atļauja piesārņojošas darbības veikšanai. Mūsu uzņēmuma piesārņojošā darbība tiek klasificēta kā „B” kategorijas piesārņojošā darbība.

„B” kategorijas atļaujas Nr. 2700-08-10, kas ir spēkā no 28.08.2008. līdz 27.08.2013., rūpnieciskās darbības nosacījumi ir norādīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām apkārtējās vides aizsardzības jomā. Atļaujā ir norādīti kravu, kuras atļauts pārkraut mūsu uzņēmumā, apjomi un nomenklatūra.

VTO ir Baltijas asociācijas – Transports un loģistika (BATL) dalībniece un ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2008 standartam.

AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” īstenošanā, lai celtu darbinieku kvalifikāciju nozarei svarīgās jomās. Līgumu par projekta realizāciju LAĶĪFA noslēgusi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2011.gada 06.janvārī. Līguma numurs L APA-10-0025. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2015.gada 01.jūnijam. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Comments are closed.