Vide un Sabiedrība

 

Ekoloģija un apkārtējā vide ir uzdevumi, kas vienmēr atrodas uzmanības lokā un kurus VTO efektīvi risina. Īpaša uzmanība tiek pievērsta akmeņogļu pārkraušanai un apstrādei, lai nodrošinātu ogļu putekļu nenokļūšanu ārpus ostas teritorijas un lai tie negatīvi neietekmētu vidi, kā tas bieži vien notiek citās ostās.

 

Apsmidzināšanas tehnoloģijas, kuru uzdevums ir ierobežot putēšanu kravas operāciju laikā, kā arī mitrināt kravas laukumus, ir galvenais putēšanas slāpēšanas veids un VTO lepnums. Turklāt kravas ar putēšanas tendenci tiek apstrādātas tā, lai maksimālais attālums starp izkraušanas kausu un virsmu nepārsniegtu vienu metru.

Pārskats par monitoringa rezultātiem 2019. gadā

Pārskats par monitoringa rezultātiem 2018. gadā

Pārskats par monitoringa rezultātiem 2017. gadā

Pārskats par monitoringa rezultātiem 2016. gadā

Pārskats par monitoringa rezultātiem 2015. gadā

Pārskats par monitoringa rezultātiem 2014. gadā

Pārskats par monitoringa rezultātiem 2013. gadā

Informācija sabiedrībai

Comments are closed.