Pietauvošanās

AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kuģu piestātnes

7 piestātnes ar garumu 1500 m un maksimālo iegrimi 14,1 m.

Piestātne Nr. 26c 1-2 2-3 5 8 9 10
Garums (m) 280 289 267 135 150 150 302
Maks. iegrime (m) 9.8 11.5 14.1 7.0 10.2 10.2 11.8

berthing Ar sarkanu līniju apzīmētas VTO robežas Ventspils brīvostas jurisdikcijas teritorijā, kas aptver 7 kuģu piestātnes ar 1500 metru kopējo garumu. Maksimālā iegrime ir 14,1 metri, kas nodrošina iespēju apstrādāt „Panamax” tipa kuģus ar 82,000 tonnu kravnesību un 240 metru garumu.

Pārkraušanas komplekss PK-1 aptver 154,159 m2 platību, un tajā atrodas kuģu piestātnes Nr. 1, 2, 3, 26c, kā arī segtās noliktavas un nožogoti atklātie uzglabāšanas laukumi.

Pārkraušanas komplekss PK-2 aptver 180,425 m2 platību ar kuģu piestātnēm Nr. 8, 9 un 10, kā arī tajā atrodas vairākas noliktavu ietaises, tādas kā takelāžas aprīkojumam, metāliem, materiāli-tehniskajai bāzei, remontiem, metināšanas piederumiem, degvielai un iekārtu darbnīcas.  

Comments are closed.