Beramkravas

Kompleksos PK-1 un PK-2 pārkrauj daudz beramkravu veidus: akmeņogles, dzelzsrūdu, čugunu, kūdru, graudus, jēlcukuru, sēru, šķembas, koksnes granulas, koksnes skaidas u.c..

Kravu pārkraušana notiek tieši no kuģa dzelzceļa vagonos, vai arī no starpposma uzglabāšanas vietas/uz starpposma uzglabāšanas vietu. Rīcībā ir lielas atklāto un segto noliktavu platības.

Comments are closed.