Vīzija un Vērtības

Mēs veidojam ilgtermiņa attiecības ar saviem klientiem, darbiniekiem un partneriem, būdami godīgi, tieši un atklāti, pieņemot savus lēmumus, balstoties uz pamatotiem spriedumiem.

Mūsu rīcība saistībā ar klientiem un ieinteresētajām personām balstās uz visaugstākajiem darbības un profesionālisma standartiem, saskaņā ar principu „mēs izpildīsim savus solījumus”.

Mēs atbildam par savu rīcību un atbalstām veselīgas sabiedrības, reģiona un valsts saglabāšanu mūsu klientiem, darbiniekiem un partneriem. Ventspils tirdzniecības osta neupurēs savu klientu, darbinieku un partneru drošību biznesa interešu vai ražošanas labuma labad. Apkārtējai videi un ekoloģijai ir prioritāra nozīme.

Mēs esam pārliecināti – lielisku uzņēmumu veido lieliski cilvēki, un mēs paliksim uzticīgi šai pārliecībai, popularizējot gan savas organizācijas, gan sevis pastāvīgu pilnveidi. Mēs augstu vērtējam komandas darbu un kopā ar saviem iekšējiem un ārējiem partneriem rādām piemēru. Mēs cenšamies rīkoties maksimāli nevainojami.

Mēs atbalstām uzņēmējdarbības garu, pozitīvi uztverot mērķtiecību, radošus problēmu risinājumus, kā arī inovācijas no mūsu iekšējo un ārējo partneru puses, ar mērķi sasniegt rezultātus un uzturēt savus apkalpošanas standartus. Mēs nodrošinām lēmumu pieņemšanas rīkus, pārvaldām riskus un sasniedzam rezultātus.

Comments are closed.