Septembris-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada septembrī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada septembris (VTO, 2015)

Kravu veidi

Imports (tonnās)

Eksports (tonnās)

Ogles

 

90976

Dzelzsrūda

 

 

Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)

 

 

Kūdra

 

 

Fasētas kravas

318

 

Šķembas

 

 

Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)

20724

1011

Kravas kopā

21042

91987

KOPĀ:

113029

 

 

Gaisa monitorings

2015. gadā septembrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – 1 diennakts robežlieluma pārsniegums. 

 

 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada septembrī mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 6 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 10 reizes. Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.

 

 

 

 

Comments are closed.