Septembris-2014

Kravu apgrozījums

2014. gada septembrī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2014. gada septembris (VTO, 2014)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   128549
Dzelzsrūda    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   3718
Kūdra    
Fasētas kravas 1498  
Šķembas  2050  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   2000
Kravas kopā 3548 134933
KOPĀ: 138481
 

Gaisa monitorings

2014. gadā septembrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – 1 diennakts robežlieluma pārsniegums. 
 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada septembrī mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 5 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 6 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāt,kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.

Comments are closed.