Septembris-2018

Kravu apgrozījums 2018. gada septembrī 

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Ogles   255278
Jēlcukurs 2143
Kūdra 2904
Kokmateriāli -
Dzērieni   257
Citas dažādas kravas   9872
KOPĀ  2143 268311

Gaisa monitorings

2018. gadā septembrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1,  konstatēts 1 diennakts robežlieluma pārsniegums, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2  konstatēti 2 diennakts robežlieluma pārsniegumi . Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2018. gada septembrī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 27 reizes, PK-2 tika izsludināti 20 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.