Oktobris-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada oktobrī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada oktobris (VTO, 2015)

Kravu veidi

Imports (tonnās)

Eksports (tonnās)

Ogles

 

246130

Dzelzsrūda

 

 

Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)

 

4562

Kūdra

 

4800

Fasētas kravas

202

 

Šķembas

 

 

Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)

8083

1655

Kravas kopā

8285

257148

KOPĀ:

265433

 

 

Gaisa monitorings

2015. gadā oktobrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēti 2 diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 konstatēti 8robežlieluma pārsniegumi . Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi oktobrī PK2) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

 

 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada oktobrī mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 13 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 8 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāt,kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.

 

 

 

 

Comments are closed.