Oktobris-2014

Kravu apgrozījums

2014. gada oktobrī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2014. gada oktobris (VTO, 2014)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   238369
Dzelzsrūda    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   7040
Kūdra   2269
Fasētas kravas 1116  
Šķembas    
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   2401
Kravas kopā 1116 250079
KOPĀ: 251195
 

Gaisa monitorings

2014. gadā oktobrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – 1 diennakts robežlieluma pārsniegums. 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada oktobrī mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 7 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 7 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.
 
 
 
 

Comments are closed.