Oktobris-2019

Kravu apgrozījums 2019. gada oktobrī 

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Ogles 87999,4
Glutens 429,13
Rauši 6412,76
Kokmateriāli 7754,48
Dzērieni 173,99
Citas dažādas kravas 47,77
Rapšu seklas 2577,18 -
KOPĀ 2577,18 102817,54

Gaisa monitorings

2019. gadā oktobrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, nav konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2  diennakts robežlieluma pārsniegumi ari nav konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2019. gada oktobrī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 21 reizes, PK-2 tika izsludināti 17 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.