Oktobris-2018

Kravu apgrozījums 2018. gada oktobrī 

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Ogles   106123
Glutens   2207
Rauši   14802
Kokmateriāli   7356
Dzērieni   136
Citas dažādas kravas   199
Šķembas 9300 -
KOPĀ 9300 130823

Gaisa monitorings

2018. gadā oktobrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēts 1  diennakts robežlieluma pārsniegums, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 4 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2018. gada oktobrī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 16 reizes, PK-2 tika izsludināti 17 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.