Novembris-2014

Kravu apgrozījums

2014. gada novembrī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2014. gada novembris (VTO, 2014)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   136183
Dzelzsrūda    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   3706
Kūdra    
Fasētas kravas 1096  
Šķembas    
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)    
Kravas kopā 1096 139889
KOPĀ: 140985
 

Gaisa monitorings

2014. gadā novembrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – tika konstatēts 1 diennakts robežlieluma pārsniegums. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajā punktā. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa stacijas rezultāts (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada novembra mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 5 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 5 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.
 

Comments are closed.