Novembris-2018

Kravu apgrozījums 2018. gada novembrī

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Ogles   154142
Kudra   2850.1
Rauši   72.28
Kokmateriāli   3243.65
Dzērieni   19.43
Citas dažādas kravas   126.03
Šķembas   -
KOPĀ   160453.49

Gaisa monitorings

2018. gadā novembrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēts 1  diennakts robežlieluma pārsniegums, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 3 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2018. gada novembrī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 8 reizes, PK-2 tika izsludināti 8 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.