Novembris-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada novembrī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada novembrī (VTO, 2015)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   122 598
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   3 698
Kūdra   1 338
Fasētas kravas 271  
Šķembas 5 600  
Jēlcukurs 4 338  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   3 003
Kravas kopā 10 209 130 637
KOPĀ: 140 846
 

Gaisa monitorings

2015. gadā novembrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēti 2 diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – 2 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada novembrī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 12 reizes, PK-2 tika izsludināti 16 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.