Marts-2014

Kravu apgrozījums

2014. gadā martā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksport (tonnās)
Ogles 295336
Dzelzsrūda
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas) 5360
Kūdra
Fasētas kravas 1 093
Šķembas 2 000
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)
Kravas kopā 3093 317408
KOPĀ: 320501

Gaisa monitorings

2014. gadā martā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēti 3 diennakts robežlieluma pārsniegumi, bet monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – 2 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgo meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada martā mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 18 reizes, PK-2 tika izsludināti 15 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.