Marts-2020

Kravu apgrozījums 2020. gada martā 

Kravu veidi Imports(t.) Exports (t.)
Čuguns 9501,989
Kūdra 3981,648
Kokmateriāli 9150,357
Rauši, graudigi 11225,0
Dzereni 110,854
Citas dažādas kravas 101,335
KOPĀ 34071,183

Gaisa monitorings

2020. gadā martā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1,  konstatēts 1 diennakts robežlieluma pārsniegums, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – 3 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.  

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2020. gada martā mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 11 reizes, PK-2 tika izsludināti 9 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.