Marts-2018

Kravu apgrozījums

2018. gada martā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2018. gada martā

Kravu veidi Imports Eksport
Ogles   135 432
Citas dažādas kravas 16 725 22 805
Kravas pavisām 16 725 158 237
KOPĀ   174 963

Gaisa monitorings

2018. gadā martā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēti 3 diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – konstatēti 2 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) nav saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2018. gada martā mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 16 reizes, PK-2 tika izsludināti 13 reizes. Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.