Marts-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada martā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada marts (VTO, 2015)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   251550
Dzelzsrūda    
Kokss    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   4115
Kūdra    
Fasētas kravas 199  
Šķembas    
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   1904
Kravas kopā 199 257569
KOPĀ: 257768
 

Gaisa monitorings

2015. gadā martā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1 – tika konstatēts 3 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus Pārkraušanas kompleksa Nr.1 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajā punktā. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa stacijas rezultāts (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada marta mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 13 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 13 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.
 

Comments are closed.