Maijs-2014

Kravu apgrozījums

2014. gada maijā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Koks 20174.64
Ogles   128017.84
Dzelzsrūda    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)    
Kūdra    7449.0
Fasētas kravas   1571.33
Šķembas  9800  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)    
Kravas kopā 9800 157212.81
KOPĀ: 167012.81

Gaisa monitorings

2014. gadā maijā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēti 3 diennakts robežlieluma pārsniegumi, bet monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2–robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada maijā mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 11 reizes, PK-2 tika izsludināti 13 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.