Maijs-2020

Kravu apgrozījums 2020. gada maijā 

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Cuguns 2901,34
Rauši  15729,99
Kūdra 8252,8
Kokmateriāli  4243,47
Dzēreni 59,71
Citas dažādas kravas 125,53
KOPĀ 31312,84

Gaisa monitorings

2020. gadā maijā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, robežlieluma pārsniegumi nav konstatēti, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 robežlieluma pārsniegumi ari nav konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgo meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2020. gada maijā mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 17 reizes, PK-2 tika izsludināti 10 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.