Maijs-2018

Kravu apgrozījums

2018. gada maijā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2018. gada maijā

Kravu veidi Imports (t.) Eksports (t.)
Ogles   140855
Kūdra 16 725 1132
Kokmateriāli  16 725 4585
Citas dažādas kravas   8516
Kravas pavisām   155088
KOPĀ   155088

Gaisa monitorings

2018. gadā maijā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēti 2 diennakts robežlieluma pārsniegums, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2  konstatēti 6 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2018. gada maijā mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 13 reizes, PK-2 tika izsludināti 11 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. 

Comments are closed.