Maijs-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada maijā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada maijā (VTO, 2015)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   212264
Dzelzsrūda    
Kokss    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   4082
Kūdra   5588
Fasētas kravas 160  
Šķembas 7122  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   2000
Kravas kopā 7282 218346
KOPĀ: 225628
 

Gaisa monitorings

2015. gadā maijā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada maija mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 9 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 16 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.
 

Comments are closed.