Jūnijs-2014

Kravu apgrozījums

2014. gada maijā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Koks   4010.79
Ogles   137911.64
Dzelzsrūda    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)    
Kūdra    
Fasētas kravas   1407.27
Šķembas  11820  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   2015.77
Kravas kopā 11820 145345.47
KOPĀ: 157165.47

Gaisa monitorings

2014. gadā jūnijā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1,ne tika  konstatēti  diennakts robežlieluma pārsniegumi, un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2–robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada jūnijā mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 20 reizes, PK-2 tika izsludināti 11 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.