Jūnijs-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada jūnijā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada jūnijā (VTO, 2015)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   265908
Dzelzsrūda    
Kokss    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   3781
Kūdra   3210
Fasētas kravas 343  
Šķembas 2420  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   518
Kravas kopā 2763 273417
KOPĀ: 276180
 

Gaisa monitorings

2015. gadā jūnijā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada jūnija mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 3 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 12 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.
 

Comments are closed.