Jūlijs-2014

Kravu apgrozījums

2014. gada jūlijā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2014. gada jūlijā (VTO, 2014)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Koks   5470.201
Ogles   208863.448
Dzelzsrūda    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   4162.504
Kūdra    
Fasētas kravas 1611.552  
Šķembas  28146.00  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   1183.54
Kravas kopā 29758 219681
KOPĀ: 249439
 

Gaisa monitorings

2014. gadā jūlijā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada jūlijā mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 18 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 14 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāt,kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.

Comments are closed.