Jūlijs-2021

Kravu apgrozījums 2021. gada jūlijā

Čuguns

3 037.554

Kokmateriāli

4 297.616

Kūdra

2 819.307

Šķembas

8 955.882

Gaisa monitorings

2021. gadā jūlijā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, diennakts robežlieluma pārsniegumi nav konstatēti, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2  diennakts robežlieluma pārsniegumi nav konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgo meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2021. gada jūlija mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 21 reizes, PK-2 tika izsludināti 3 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Izvērtējot laika apstākļus un  nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.