Jūlijs-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada jūlijā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada jūlijā (VTO, 2015)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   308093
Dzelzsrūda    
Kokss    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)    
Kūdra    
Fasētas kravas 301  
Šķembas 4016  
Jēlcukurs 10407  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   3519
Kravas kopā 14724 311612
KOPĀ: 326336
 

Gaisa monitorings

2015. gadā jūlija monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada jūlijā mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 8 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 16 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.
 

Comments are closed.