Janvāris-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada janvārī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada janvāris (VTO, 2015)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   254363
Dzelzsrūda    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   4200
Kūdra   5798
Fasētas kravas 280  
Šķembas 2290  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   1958
Kravas kopā 2570 266319
KOPĀ: 268889
 

Gaisa monitorings

2015. gadā janvārī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada janvārī mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 5 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 10 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.
 

Comments are closed.