Janvaris-2020

Kravu apgrozījums 2020. gada janvārī 

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Ogles   73810,55
Dzereni   135,47
Kokmateriāli    7498,63
Rauši, graudigi   170,43
Citas dažādas kravas   84,61
KOPĀ   81699,69

Gaisa monitorings

2020. gadā janvārī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1,  nav konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 diennakts robežlieluma pārsniegum ari nav konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) nav saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgo meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2020. gada janvārī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 7 reizes, PK-2 tika izsludināti 7 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.