Janvāris-2019

Kravu apgrozījums 2019. gada janvārī 

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Ogles   269867,36
Kūdra   4206,0
Kokmateriāli   12532,35
Rauši, graudigi   13495,85
Citas dažādas kravas   186,5
KOPĀ   300288,062

Gaisa monitorings

2019. gadā janvārī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1,  nav konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – 1 diennakts robežlieluma pārsniegums. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) nav saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgo meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2019. gada janvārī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 12 reizes, PK-2 tika izsludināti 7 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.