Februāris-2014

Kravu apgrozījums

2014. gadā februārī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksport (tonnās)
Ogles   194 412
Dzelzsrūda    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   3 819
Kūdra    
Fasētas kravas 1 148  
Šķembas    
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)    
Kravas kopā 1 148 198 231
KOPĀ: 199 379

Gaisa monitorings

2014. gadā februārī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēti 8 diennakts robežlieluma pārsniegumi, bet monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – 4 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgo meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada februāra mēnesī PK-2 tika izsludināti NMA 7 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.