Februāris-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada februārī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada februāris (VTO, 2015)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   170649.712
Dzelzsrūda    
Kokss   49313.499
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   4131.295
Kūdra   5496
Fasētas kravas   215.276
Šķembas 3060  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   1023.160
Kravas kopā 3060 230828.942
KOPĀ: 233888.942
 

Gaisa monitorings

2015. gadā februārī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada februāra mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 4 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 7 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.
 

Comments are closed.