Februāris-2020

Kravu apgrozījums 2020. gada februārī

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Ogles   36833,416
Čuguns    56347,564
Ferosakausejumi   5884,414
Kokmateriāli    9185,216
Rauši, graudigi   8427,013
Dzereni   77,833
Citas dažādas kravas   28,919
KOPĀ   116784,371

Gaisa monitorings

2020. gadā februārī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, nav konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 diennakts robežlieluma pārsniegumi ari nav konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgo meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2020. gada februārī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 11 reizes, PK-2 tika izsludināti 4 reizes. Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.