Februāris-2019

Kravu apgrozījums 2019. gada februārī 

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Ogles   181336,61
Dzelzsrūda   44691,1
Kūdra   4680
Kokmateriāli   2730,77
Rauši, graudigi   15878
Gluten   3000,9
Dzereni   39,58
Citas dažādas kravas   177,54
KOPĀ   252534,54

Gaisa monitorings

2019. gadā februārī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, nav konstatēti  diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2  diennakts robežlieluma pārsniegumi ari nav konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2019. gada februārī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 18 reizes, PK-2 tika izsludināti 6 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

 

Comments are closed.