Eiropas Savienības kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Gaisa kvalitātes pārvaldības projekts

Eiropas Savienības kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Gaisa kvalitātes pārvaldības projekta (Air Quality Governance in the ENPI East Countries AIR-Q-GOV) ietvaros, AS „VENTSPILS TIRDZNIECIBAS OSTA”, turpmāk – VTO, 2014. gada 12. jūnija dalījās ar starptautiskā projekta dalībniekiem ar uzņēmuma veiksmīgo pieredzi Vides aizsardzības jautājumos. Projektā piedalījās ap 20 Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas valstis un pašvaldības vides iestāžu pārstāvji, kā arī SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāvji.

Projekta ietvaros tika apmeklētās tādas institūcijas, kā Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts SIA „ Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Ventspils pilsētas dome, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde, kā arī to starpā uzņēmums AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA”.

Vides speciālistiem tika izrādīta uzņēmuma teritorija un pastāstīts par VTO darbību, kravu veidiem, to apstrādi un akmeņogļu pārkraušanas tehnoloģijām. Speciālisti tika iepazīstināti ar VTO vides jautājumu problēmām un to būtiskajiem risinājumiem, kas ir paveikts un kādus pasākumus un procesus uzņēmums plāno ieviest, lai samazinātu ietekmi uz vidi turpmāk. Pēc ekskursijas vides speciālisti tika aicināti uz prezentāciju, kurā tika stāstīts par būtiskajiem VTO vides uzlabojumiem un ko šie vides uzlabojumi dod Ventspilij un sabiedrībai kopumā. Tika vēstīts par turpmākajiem VTO mērķiem un ilgtspējīgo attīstību vides aizsardzības jomā.

img_0557 img_3454 img_3458 img_7424

Comments are closed.