Decembris-2019

Kravu apgrozījums 2019. gada decembrī 

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Ogles 46136,81
Gluten 7422,39
Rauši 8326,04
Kokmateriāli  11070,15
Dzērieni  84,96
Citas dažādas kravas 74,14
Kūdra 9486,48
KOPĀ 82600,98

Gaisa monitorings

2019. gadā decembrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, nav konstatēti  diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2  diennakts robežlieluma pārsniegumi ari nav konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2019. gada decembrī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 13 reizes, PK-2 tika izsludināti 7 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.