Decembris-2018

Kravu apgrozījums 2018. gada decembrī

Kravu veidi Imports(t.) Eksport (t.)
Ogles   206094.25
Gluten   5997.2
Rauši   7552.4
Kokmateriāli   10261.5
Dzērieni   95.3
Citas dažādas kravas   115.6
Šķembas   -
KOPĀ   230116.3

Gaisa monitorings

2018. gadā decembrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, nav konstatēti  diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2  diennakts robežlieluma pārsniegumi ari nav konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2018. gada decembrī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 26 reizes, PK-2 tika izsludināti 19 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

 

Comments are closed.