Decembris-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada decembrī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada decembrī (VTO, 2015)

Kravu veidi Imports Eksport
Ogles   146888
Citas dažādas kravas 3931 13033
Kravas pavisām 3931 159921
KOPĀ   163852

Gaisa monitorings

2015. gadā novembrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēti 2 diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – 2 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada novembrī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 12 reizes, PK-2 tika izsludināti 16 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.