Augusts-2014

Kravu apgrozījums

2014. gada augustā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2014. gada augustā (VTO, 2014)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Koks   27983,32
Ogles   129787,90
Dzelzsrūda    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   4163,5
Kūdra    
Fasētas kravas 1052  
Šķembas    
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   4038,96
Kravas kopā 1052 165974
KOPĀ: 167025,19
 

Gaisa monitorings

2014. gadā augustā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada jūlijā mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 4 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 10 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darba intensitāte, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.

Comments are closed.