Augusts-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada augustā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada augustā (VTO, 2015)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   156656
Dzelzsrūda    
Kokss    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   4640
Kūdra    
Fasētas kravas 69  
Šķembas    
Jēlcukurs 5138  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   1915
Kravas kopā 5207 163211
KOPĀ: 168418
 

Gaisa monitorings

2015. gadā augustā monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada augustā mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 10 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 7 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.
 

Comments are closed.