Aprilis-2014

Kravu apgrozījums

2014. gada aprīlī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles 288461
Dzelzsrūda 4950
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas) 3885
Kūdra
Fasētas kravas   1482
Šķembas 2 900
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi) 3312
Kravas kopā 2900 302090
KOPĀ: 304990

Gaisa monitorings

2014. gadā aprīlī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēts 1 diennakts robežlieluma pārsniegums, bet monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2–robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada aprīlī mēnesī PK-1 tika izsludināti NMA 21 reizes, PK-2 tika izsludināti 17 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.