Aprīlis-2020

Kravu apgrozījums 2020. gada aprīlī 

Kravu veidi Imports (t.) Exports (t.)
ferosakausejumi 6380,00
čuguns 61935,736
kūdra 9816,14
Kokmateriāli  1880,75
Rauši, graudigi 8948,398
Dzereni 145,002
Citas dažādas kravas 43,253
KOPĀ 89149,279

Gaisa monitorings

2020. gadā aprīli monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, robežlieluma pārsniegumi nav konstatēti, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 diennakts robežlieluma pārsniegumi ari nav konstatēti. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2020. gada aprīlī PK-1 tika izsludināti NMA 24 reizes, PK-2 tika izsludināti 9 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.