Aprīlis-2019

Kravu apgrozījums 2019. gada aprīlī 

Kravu veidi Imports(t.) Exports (t.)
Ogles   200419,5
Kūdra   7769,67
Kokmateriāli   5554,768
Rauši, graudigi   6261,13
Dzereni   153,95
Citas dažādas kravas   34,045
KOPĀ   220193,063

Gaisa monitorings

2019. gadā aprīli monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, konstatēti 9 diennakts robežlieluma pārsniegumi, monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2  konstatēti 3 diennakts robežlieluma pārsniegumi. Izvērtējot nepārtrauktos gaisa kvalitātes monitoringa rezultātus gan uz Pārkraušana kompleksa Nr.1, gan Pārkraušanas kompleksa Nr.2 teritorijas robežas, var secināt, ka monitoringa staciju rezultāti raksturo summārās daļiņu koncentrācijas šajos punktos. Līdz ar to jāuzsver, ka monitoringa staciju rezultāti (it īpaši diennakts robežlieluma pārsniegumi) ne vienmēr ir saistīti, ar AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” darbību attiecīgajā laika periodā un monitoringa metode nesniedz informāciju par dažādo piesārņojošo darbību devumu summārajā koncentrācijā.

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2019. gada martā aprīlī PK-1 tika izsludināti NMA 32 reizes, PK-2 tika izsludināti 21 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja, kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazināta darbu intensitāte, tika veikta grēdu mitrināšana un teritorijas laistīšana.

Comments are closed.