Aprīlis-2015

Kravu apgrozījums

2015. gada aprīlī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2015. gada aprīlī (VTO, 2015)

Kravu veidi Imports (tonnās) Eksports (tonnās)
Ogles   375158
Dzelzsrūda    
Kokss    
Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)   4200
Kūdra   5588
Fasētas kravas 224  
Šķembas 2420  
Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)   1201
Kravas kopā 2644 386147
KOPĀ: 388791
 

Gaisa monitorings

2015. gadā aprīlī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2015. gada aprīļa mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 18 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 19 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.
 

Comments are closed.