• Pie tipiskām šāda veida kravām pieder akmeņogles, dzelzsrūda un cukurs. Osta var pieņemt apstrādei kuģus ar kravnesību 82,000 t.. Ogļu pārkraušanas jauda ir 25,000 t. diennaktī.

  • Pie tipiskām kravām pieder dažādas paketētās preces, melnie metāli un krāsainie metāli. Paketēto kravu uzglabāšanai ir paredzētas plašas noliktavu telpas ar gaisa kondicionēšanas funkciju.

  • Ir pieejamas no meteoroloģiskajiem apstākļiem pasargātas noliktavas, kuru platība aptver 52,000 kvadrātmetrus. Atklātajos kravas uzglabāšanas laukumos ar 120,000 kvadrātmetru lielu platību.