Совет

Рудольф Мерони
Председатель Совета предприятия

Диана Юкна
Заместитель Председателя Совета предприятия

Хитриченко Лидия
Член Совета предприятия

Инга Антане
Член Совета предприятия

Comments are closed.