Septembris

Kravu apgrozījums

2014. gada oktobrī AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” kravu apgrozījums (operatīvais pārskats) bija sekojošs (skatīt tabulu Nr.1.):

1.tabula

Kravu apgrozījums 2014. gada oktobris (VTO, 2014)

Kravu veidi

Imports (tonnās)

Eksports (tonnās)

Ogles

 

238369

Dzelzsrūda

 

 

Kokmateriāli (skaidas, šķeldas)

 

7040

Kūdra

 

2269

Fasētas kravas

1116

 

Šķembas

 

 

Citas dažādas kravas (cukurbiešu rauši, graudi)

 

2401

Kravas kopā

1116

250079

KOPĀ:

251195

 

 

Gaisa monitorings

2014. gadā septembrī monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.1, netika konstatēti diennakts robežlieluma pārsniegumi, un monitoringa stacijā, kas izvietota Pārkraušanas kompleksā Nr.2 – 1 diennakts robežlieluma pārsniegums. 

 

 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi (NMA)

2014. gada septembrī mēnesī Pārkraušanas kompleksā Nr.1. NMA tika izsludināti 7 reizes, Pārkraušanas kompleksā Nr.2. tika izsludināti 7 reizes.  Saņemot NMA paziņojumu, maiņas priekšnieks analizēja kādi iekraušanas – izkraušanas darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā tika samazinātu darbu intensitāti, kā arī tika veikta grēdu, teritorijas un arī pusvagonu mitrināšana.

 

 

 

 

Comments are closed.